Art & Tech Conference

Človek čelí zásadným výzvam. Umelá inteligencia a digitálna revolúcia, sociálna nerovnosť či digitálna demencia, klimatická zmena a jej dopady sa stali najväčšími problémami, ktorými by sa svet mal intenzívne zaoberať. Potrebujeme riešenia, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v spleti zložitostí a povedú k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Úlohou každého z nás je prevziať zodpovednosť za všetky oblasti, do ktorých zasahujeme a ktoré sme si ako ľudstvo podmanili. Mali by sme byť schopní nájsť udržateľný spôsob ako žiť naplnený a zodpovedný život vo vzťahu k sebe samému a vo vzťahu k svetu.

Na tému zodpovednosti sa festival Art & Tech Days pozrie prostredníctvom odborníkov z viacerých oblastí.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Festival Art & Tech Days sa uskutoční pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a Slovenskej komisie pre UNESCO. 

„Cieľom podujatia v roku 2021 je poukázať na vplyv človeka a technológií na prostredie a svet. Digitálna realita aj všetky technológie sú dielom ľudí a preto môžeme ľudstvo považovať za plne zodpovedné za ich použitie. Vplyv človeka na planétu je zásadný.“
- Michal Hladký, CEO CIKE

Behind the scenes

Čo robí Creative Industry Košice? // Art & Tech Days

Čo je to medzisektorová spolupráca? // Art & Tech Days

Čo je to mediálne umenie? // Art & Tech Days

Ako sú prepojené Košice a UNESCO? // Art & Tech Days