Neil Harbisson – Prvý kyborg na svete na Art and Tech Conference!

Súčasný umelec a kyborg aktivista zavíta na festival ako spíker a jeho talk si budeš môcť vypočuť 25. novembra ONLINE.

Neil Harbisson je súčasný umelec a kyborg aktivista, ktorý sa narodil v Británii, ale vyrástol v Katalánsku. Známy je predovšetkým vďaka anténe implantovanej do jeho lebky, vďaka čomu bol vládou oficiálne vládou uznaný za kyborga. Anténa mu dovoľuje vnímať viditeľné i neviditeľné farby cez počuteľné vibrácie v jeho lebke, vrátane infračerveného žiarenia a UV žiarenia. Taktiež prijíma farby z vesmíru, obrázky, videá, hudbu alebo hovory priamo do hlavy a to vďaka internetovému pripojeniu. Harbisson sa identifikuje ako kyborg – cíti, že je strojom, no rovnako ako transdruhový: necíti sa byť na 100% človekom.

Jeho umelecké diela objavujú identitu, ľudské vnímanie, vzťah medzi zrakom a zvukom, a umelecké vyjadrenie pomocou nových zmyslových vstupov. Spolu s Moon Ribas založil v roku 2010 Cyborg Foundation, medzinárodnú organizáciu, ktorá pomáha ľuďom stať sa kyborgami, obraňovať ich práva a zviditeľniť cyborg umenie. V roku 2017 spoluzaložil Transpecies Society – asociáciu, ktorá dáva hlas ľuďom s neľudskou identitou, obraňuje slobodu seba-dizajnu a ponúka tejto komunite tvorbu nových zmyslov a nových orgánov.

Art & Tech Conference as uskutoční 25. novembra 2021.

Lístky: https://bit.ly/ATDConference_online