Vplyv človeka na planétu je zásadný. Hlavnou témou festivalu Art & Tech Days je Human Responsibility

Témou piateho ročníka Art & Tech Days je Human Responsibility.
Prečítaj si, prečo sme sa rozhodli pre túto pálčivú tému a prečo je dôležité, aby sme spoločne prebrali zodpovednosť.

Posledných sto rokov je pre ľudstvo synonymom pokrokov a rýchlych zmien – medzi nimi globalizácia, urbanizácia, nanotechnológie, virtuálna realita, expandovanie internetu či zmierňovanie chudoby a hladu, predĺženie priemerného veku dožitia, boj proti negramotnosti.

Každé napredovanie, každý pokrok a zmena so sebou prinášajú nové výzvy. Klimatická kríza a jej dopady, sociálna nerovnosť, umelá inteligencia a digitálna revolúcia sú dnes zásadnými témami, ktorými by sa mal svet intenzívne zaoberať. Potrebujeme riešenia, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa v spleti zložitosti a viesť k trvalo udržateľnej budúcnosti. V globálnom svete už nezáleží na tom, kde idey a riešenia vznikajú, podstatná je ich relevantnosť. Je úlohou každého z nás prevziať zodpovednosť za všetky oblasti, do ktorých zasahujeme, a ktoré sme si ako ľudstvo podmanili. Mali by sme byť schopní nájsť udržateľný spôsob, ako žiť naplnený a zodpovedný život vo vzťahu k sebe samému a vo vzťahu k svetu. 

Piaty ročník festivalu Art & Tech Days sa preto bude niesť v duchu témy Human Responsibility – ultimátnej zodpovednosti človeka za vplyv, využitie a rozvoj technológií, a ich dopad na prostredie a človeka.

Na tému sa pozrieme nielen z hľadiska digitálnej reality, ale aj z pohľadu ekonomického, sociálneho a kultúrneho, pretože podľa nás by spoločným prístupom pre všetky oblasti mala byť práve zodpovednosť. Festival Art & Tech Days sa uskutoční v dňoch 22. – 28. novembra 2021 v Košiciach

Ak ťa tohtoročná téma zaujala, sleduj náš Facebook a Instagram a dozvieš sa, čo je nové.


Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.